Julkisivun tiivistys

  • Facade sealant
  • Facade seams sealant
  • Floor-wall connection sealant
  • Liquid Sealant
  • wall-ceiling connection sealant
Vloeibaar rubber

Seinä – katto liitäntä

Hyvin yleinen ilmavuoto on katon ja seinän liitäntäkohta. Tämä liitäntä pitää sulkea jotta ei-toivotut ilmavirrat eivät pääse sisälle. Koska Liquid Rubber tarttuu melkein jokaiseen pintaan, sillä voidaan helposti tiivistää seinän ja katon väliset liitännät. Liquid Rubber HBS200 takaa kestävän ja venyvän(900%) tiivistyksen.

Lattia – seinä liitäntä

Kuin katto-seinä liitäntä, lattian ja seinän välinen liitos on myös yleinen ilmavuodon kohde. Liquid Rubber HBS200 takaa samalla tehokkaalla tavalla kiinteän ilmantiivistyksen. Jos tämänlainen tilanne on käynyt ilmi kahden erilaisen materiaalin välillä, ei tällä ole väliä, koska Liquid Rubber tarttuu mainiosti moneen pintaan.

Elementtisaumat

Lately, many facades are built out of prefab elements. These elements are attached to another but there always contain joints in between. These joints can leak air in- and out of the construction. To ensure an airtight building, these joints needs to be sealed. Liquid Rubber HBS200, combined with Geotextile, can ensure an airtight seal on these joints. This way, un-controlled airflows can be prevented.

Nykyään monet julkisivut on rakennettu valmiista elementeistä. Nämä elementit on kiinnitetty toisiinsa, mutta niiden välissä on aina liitäntäkohtia. Nämä liitäntäkohdat voivat päästää ilmaa sisään tai ulos rakennuksesta. Jotta voidaan taata ilmanpitävä rakennus, pitää nämä liitännät tiivistää. Liquid Rubber HBS200 yhdistettynä Geotextilen kanssa, takaa ilmanpitävän tiivistyksen liitännöiden päälle. Täten haluamattomat ilmanvuodot voidaan estää.